Apsardzes signalizācija

Kā pasargāt savu īpašumu un tajā esošās materiālās vērtības?

SIA „Mega Sargs” iesaka savos īpašumos uzstādīt signalizācijas sistēmas un pieslēgt tās pie apsardzes kompānijas, kas veic no objekta saņemto signalizācijas sistēmas pārraidīto signālu analīzi.

Šādā gadījumā brīdī, kad tiek saņemts trauksmes signāls no Jūsu objektā uzstādītajām drošības iekārtām, uz Jūsu objektu tiks nosūtīta apsardzes mobilā grupa, kas profesionāli veiks objekta apsekošanu un konstatēs trauksmes nostrādes iemeslus un rīkosies atbilstoši katrai ārkārtas situācijai.

Mēs saviem klientiem nodrošinam ātru informācijas piegādi par visiem notikumiem mājoklī, piedāvājot izmantot WEB pults pieslēgumu, kur klientam ir iespēja sekot līdzi notikumiem objektā, aplūkojot apsardzes sistēmas pārraidītos signālus.

Tāpat arī nodrošinam informācijas nosūtīšanu par notikumiem Jūsu mājoklī uz Jūsu norādīto mobilo tālruni sms veidā vai arī uz e-pastu.