Ugunsdrošība

Tikai maza uguns dzirkstele var acu mirklī pilnībā iznīcināt to, ko gadiem esiet veidojis un aprūpējis!

Tomēr, ja savā īpašumā uzstādīsiet ugunsdrošības trauksmes signalizāciju, tā dos iespēju ātri konstatēt ugunsgrēka gadījumu objektā, jo veidojoties pavisam mazām uguns liesmām vai piedūmojumam, nostrādās uzstādītā ugunsdrošības sistēma un uz SIA „Mega Sargs” centralizēto novērošanas pulti, tiks noraidīts trauksmes signāls. Saņemot Ugusndrošības trauksmes signālu uz objektu tiek nosūtīta apsardzes mobilā grupa, kas ātri var konstatēt ugunsgrēku objektā un nekavējoties uzsākt tā seku likvidēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaukt attiecīgos glābšanas dienestus.