Korporatīvie risinājumi

Individuāla pieeja, kvalitāte un drošība!

Uz drošības pakalpojumu sniegšanu mēs skatamies vispusēji un kompleksi, tapēc ikvienam korporatīvajam klientam, pirms piedāvājuma izstrādes, tiek veikts detalizēts objekta novērtējums un drošības risku analīze.

Veicot risku izvērtēšanu, tiek noteikta gan objektā uzstādīto signalizācijas, ugusndrošības, video novērošanas un citu drošības sistēmu darbībspēja un darba efektivitāte. Tāpat arī tiek izvērtēta materiālo vērtību un darbinieku plūsma objektā.

Mūsu darbības pamatā ir ikviena klienta vēlmju piepildījums, tomēr nekad neaizmirstam klientam norādīt un ieteikt labāko un drošāko risinājumu, pilnīgas objekta drošības panākšanai!