Iekārtu apkopes

Ikvienas iekārtas ilgstošas un pilnvērtīgas darbības pamatā ir patstāvīgas rūpes par to!

Tapēc SIA „Mega Sargs” nodrošina ne tikai pašu uzstādīto, bet ārī klienta nodoto drošības iekārtu un signalizācijas sistēmu apkopi.

Veicot regulāras sistēmu apkopes, tiek nodrošināta pilnvērtīga un nepārtraukta jebkuras sistēmas darbība, kas ļauj izvairīties no signalizācijas sistēmu izraisītajām „Viltus nostrādēm” un nepieļauj faktu, ka kāda no objekta drošības sistēmām nedarbojas.